Λειτουργός Τηλεφωνικού Κέντρου και Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Infocredit Group

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 12, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Outsourcing/Offshoring
  • Contact Person Andreas Hadjimichael
  • Company Infocredit Group
Job Description

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-Τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου
-Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ικανότητες δακτυλογράφησης
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

-Ικανότητες Ακρόασης

-Δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα πολλαπλών εργασιών

-Δυνατότητα διαχείρισης έργων ανεξάρτητα και σε ομάδα

-Ευρηματικότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

-Οργανωτικές δεξιότητες και έντονη προσοχή στη λεπτομέρεια

-Άριστη γνώση της εταιρείας και των προϊόντων της

-Προηγούμενη εμπειρία τηλεφωνικού κέντρου

-Διαπραγματευτικές δεξιότητες

-Πειστικότητα

-Δυνατότητα εργασίας με πολλαπλές τεχνολογικές πλατφόρμες και συστήματα

-Ωριμότητα, δύναμη χαρακτήρα και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και προσωπική αξιοπιστία

-Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ

-Λαμβάνει πληροφορίες πελατών, απαντώντας σε τηλεφωνικές κλήσεις, επαληθεύει τις πληροφορίες και βοηθά τον πελάτη

-Συνάπτει πληρωμές μέσω τηλεφώνου με τη χρήση πιστωτικών καρτών

-Ενημερώνει τους πελάτες εξηγώντας τις διαδικασίες, απαντώντας σε ερωτήσεις, παρέχοντας πληροφορίες

-Διατηρεί τον εξοπλισμό επικοινωνίας σε καλή κατάσταση αναφέροντας προβλήματα

-Διατηρεί και βελτιώνει τα ποιοτικά αποτελέσματα ακολουθώντας πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώντας βελτιωμένες διαδικασίες

-Επιτυγχάνει την αποστολή του οργανισμού μας φέρνοντας αποτελέσματα ανάλογα με τις ανάγκες

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, jobs.