Λειτουργός Προώθησης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων – GRSP/09/20 – Human Asset Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 24, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Insurance
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Πελάτης μας, μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο με γνώσεις σε επενδυτικά και χρηματοοικονομικά θέματα, το οποίο θα ηγηθεί του έργου Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Κλάδος 7). Ταυτόχρονα, θα έχει την ευθύνη της προώθησής των Ομαδικών Επενδυτικών Ασφαλίσεων Ζωής (Κλάδος 3) και των υπολοίπων Ομαδικών Σχεδίων της Εταιρείας. Η θέση θα υπάγεται στο Τμήμα Πωλήσεων, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Κύρια καθήκοντα θέσης

 • Ενίσχυση και εμβάθυνση της υφιστάμενης υποδομής και διαδικασιών σε σχέση με Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία (Κλάδος 7) στην Εταιρεία
 • Παρουσίαση και προώθηση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων σε υποψήφιους και υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες
 • Συμμετοχή στην Παρουσίαση και Προώθηση Ομαδικών Σχεδίων Κλάδου Ζωής και Κλάδου Ατυχημάτων σε υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες
 • Ανάλυση των αναγκών των υποψηφίων και υφισταμένων πελατών και παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών συμβουλών
 • Συντονισμός και συνεργασία με το Δίκτυο Πωλήσεων για την προώθηση των Συνταξιοδοτικών και Ομαδικών Προγραμμάτων της Εταιρείας
 • Οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική εργασία του ανατεθεί σε σχέση με τα Ομαδικά Ασφαλιστικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία

Απαιτούμενα προσόντα

 • Καλή γνώση επενδυτικών / χρηματοοικονομικών θεμάτων
 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου σε Χρηματοοικονομικά, Επενδυτικά, Οικονομικά ή άλλο συναφή κλάδο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα από τους πιο πάνω κλάδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Κατοχή του επαγγελματικού τίτλου CFA θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές, πωλησιακές και οργανωτικές δεξιότητες, πρωτοβουλία και ικανότητα να εργάζεται σε ανεξάρτητη βάση
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Αν σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ https://www.humanasset.com/?p=13604

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Insurance, Sales, jobs.