Λειτουργός Πωλήσεων Καταστήματος Φωτιστικών (Πάφος) PGS-HR020

Job Overview

Η PGS Electrical Supplies Ltd ζητά άμεσα Λειτουργό Πωλήσεων για το Κατάστημα Φωτιστικών στην Πάφο.

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της λιανικής και/ή χονδρικής πώλησης
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός

Άλλα Προσόντα

 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, κυρίως των προγραμμάτων Ms Office
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Βασικά Καθήκοντα

 • Συντονισμός εργασιών και σωστή λειτουργία του καταστήματος
 • Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου
 • Ποιοτική και άρτια εξυπηρέτηση πελατών

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων)
 • 13ος μισθός, Ταμείο προνοίας και σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Οι αιτήσεις εργοδότησης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα με τον κωδικό της θέσης PGS-HR0020 στη διεύθυνση [email protected] ή να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση εργασίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://pgs.com.cy/careers/.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής αίτησης π.χ. τηλέφωνο, φαξ δεν θα γίνεται αποδεκτός.

Διευκρινήσεις

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, η διεύθυνση της εταιρείας θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για προσωπική συνέντευξη.

PGS Lighting Electrical

Experience Light!
Company Information

Contact Us

Subscribe to our newsletter