Λειτουργός Πληροφορικής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 14, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Position Officer
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Medical
 • Contact Person Elita Prokopiou
 • Company Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ)
Job Description
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και αποτελεσματική εξυπηρέτηση συνεργατών του ΚΟΕΦ,
 • Γνώσεις δικτύων και μηχανογραφικών συστημάτων (network and system knowledge),
 • Ικανότητες έκδοσης αναφορών (Reporting skills),
 • Γνώσεις για εξυπηρετητές και υπηρεσίες νέφους (Knowledge of servers and cloud services),
 • Τεχνικές ικανότητες όσον αφορά στο υλισμικό (hardware knowledge),
 • Δυνατότητα εκπροσώπησης του ΚΟΕΦ σε συναντήσεις/συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό όταν προκύπτει ανάγκη,
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, jobs.