Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ.Α8) – Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: October 9, 2020
  • Location cyprus, larnaca
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α8, Α10 και Α11).

Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ.Α8)

1. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιονδήποτε άλλο θέμα:
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική.
(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της ηλεκτρονικής μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και  ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

2.Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στο Συμβούλιο, με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
(α) Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.
(β) Ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων
(γ) Αξιολόγηση προσφορών
(δ) Διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων
(ε) Σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζικών πληροφοριών
(στ) Ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική  απεικόνιση δεδομένων
(ζ) Οργάνωση και έλεγχο εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών
(η) Διεύθυνση και συντήρηση έργων πληροφορικής
(θ) Διεξαγωγής της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας
(ι) Εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πληροφορικής
(2) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εργοδοτούμενος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10%, και  σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 24 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, ή και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy).  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει  «Αίτηση για πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου στο ΣΥΛ για καθήκοντα Λειτουργού Πληροφορικής».  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 23 Οκτωβρίου 2020.

Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη.  Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 24200501 και 24200502 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΕΝΤΥΠΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΟΝΑΔΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Κλ. Α8) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση Λειτουργού Πληροφορικής

1. Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης: 0.1 – 6 μονάδες (0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα με ανώτατο όριο τα 5 χρόνια).

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

Α. Πρώτη ισοβαθμία
Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων (μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ..

Β. Δεύτερη ισοβαθμία
Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης τους, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο ενωρίτερα γεννηθείς αιτητής κ.ο.κ..

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, IT, IT - System Engineer, jobs.