ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ LOGISTICS – E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 15, 2020
 • Apply Before: November 15, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Logistics and Supply Chain
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ LOGISTICS

Η εταιρεία Ε. NEOPHYTOU TRADING που ασχολείται με την εισαγωγή, επεξεργασία πώληση και διανομή ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 66% , αναζητεί μόνιμη θέση  Λειτουργό  Logistics.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Φόρτωση / εκφόρτωση Container
 • Σωστή διαδικασία  ετικετών στα προϊόντα και τοποθέτηση στα ψυγεία με σύστημα WMS
 • Μεταφορά πρώτων υλών από τα ψυγεία στην παραγωγή με σύστημα WMS
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων στα ψυγεία με σύστημα WMS
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης των χώρων εργασίας της αποθήκης
 • Δημιουργία εικόνας επαγγελματισμού ,αποτελεσματικότητας και ευγένειας
 • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας ( ωράριο – στολή )
 • Ότι άλλο ζητηθεί από τον προϊστάμενο του σχετικό με την φύση της εργασίας

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Γνώση χρήσης περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον WMS θα θεωρηθεί επιπρόσθετων προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αποθήκη  θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης .

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 15/11/2020 .

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E. Neophytou Trading Co Ltd
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία Τηλ.: 22-433685
Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Operations & Logistics, jobs.