Λειτουργός καταχώρησης προϊόντων στο e-shop – Pantelis Katelaris & Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: February 2, 2021
 • Apply Before: March 2, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Officer
 • Company Pantelis Katelaris & Co Ltd
Job Description

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λειτουργού για καταχώρηση προϊόντων στο e-shop, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Λευκωσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτη/ος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων MS Office
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Συντονισμός εργασιών
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση και γνώση της πλατφόρμας WooCommerce / WordPress, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καταχώρηση δεδομένων / προϊόντων στο e-shop της εταιρίας, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία του προϊόντος, χωρίς ορθογραφικά λάθη και με ευκρινείς φωτογραφίες.

 

Η εταιρεία προσφέρει

 • Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
 • Πενθήμερη εργασία
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] ή στο FAX: 22350757.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε – Λειτουργός καταχώρησης προϊόντων στο e-shop.

 

283515

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, jobs.