Λειτουργός για το Χώρο Φιλοξενίας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 16, 2018
  • Location cyprus, paphos
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
Job Description

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ για το Χώρο Φιλοξενίας στην Πάφο

0 Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) επιθυμεί να εργοδοτήσει Λειτουργό για το Χώρο Φιλοξενίας στην Πάφο. Η συγκεκριμένη θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό οτην Ψυχολογία και να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Αναλυτικά τα καθήκοντα, καθώς και τα προαπαιτούμενα προσόντα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΣΠΑΒΟ www.domviolence.org.cy

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα www.domviolence.org.cy. Οι αιτήσεις μαζί με σαρωμένα (scanned) αντίγραφα, μόνο για τα πιστοποιητικά των προαπαιτούμενων προσόντων, να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με θέμα ΣΠΑΒΟ – Χ.Φ. Πάφος, όχι αργότερα από τις 31 Μαιου 2018.