Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου – Universal Life Insurance Public Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 12, 2020
 • Apply Before: November 1, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Insurance
 • Company Universal Life Insurance Public Co Ltd
Job Description

Η Universal Life ζητά να προσλάβει Λειτουργό Εσωτερικού Ελέγχου για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Λευκωσία.  Το άτομο που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και θα αναφέρεται στον Εσωτερικό Ελεγκτή Ομίλου.

H Universal Life ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1970 με βασικό στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του ασφαλιστικού τομέα.  Έχοντας συμπληρώσει πέντε δεκαετίες ζωής και προσφοράς προς την οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας, η Universal Life κατέστησε το όνομά της συνώνυμο με την ασφάλεια ζωής και υγείας στην Κύπρο.  H Universal Life είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην Κύπρο κατέχοντας μια ξεχωριστή θέση στον τομέα των υπηρεσιών και αποτελώντας εργοδότη επιλογής για επίδοξους και καταξιωμένους επαγγελματίες.

 

Κύρια καθήκοντα θέσης

 • Παροχή υποστήριξης στην ετοιμασία του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου
 • Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων σε συγκεκριμένες περιοχές
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας σε νομοθεσίες, κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες
 • Διατύπωση εισηγήσεων με στόχο την αντιμετώπιση κινδύνων που θα εντοπίζονται από τους εσωτερικούς ελέγχους που θα διενεργούνται
 • Ενημέρωση του Εσωτερικού Ελεγκτή αναφορικά με τα ευρήματα / αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων
 • Ετοιμασία εκθέσεων

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατά προτίμηση στους κλάδους Οικονομικών/Λογιστικής/ Χρηματοοικονομικών
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Κατοχή επαγγελματικού προσόντος (CIA / ACCA κλπ) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
 • Αναλυτικές δεξιότητες και ανεπτυγμένη κριτική σκέψη
 • Επιχειρηματική αντίληψη
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές και προφορικές)
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υψηλά επίπεδα επαγγελματικών και ηθικών προτύπων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια και πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Πρωτοβουλία και ικανότητα να εργάζεται σε ανεξάρτητη βάση και κάτω από στενές προθεσμίες
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες

 

Απολαβές και ωφελήματα:

Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό)
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://career.unilife.com.cy/ μέχρι τις 1/11/2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, International Relations / Economists, jobs.