Λειτουργός Eshop / Graphic Designer – Pantelis Katelaris & Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 4, 2021
  • Apply Before: July 4, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Retail stores
  • Company Pantelis Katelaris & Co Ltd
Job Description

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λειτουργού Eshop / Graphic Designer στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα προσόντα

•Πτυχίο στον κλάδο Graphic Design ή άλλο συναφή κλάδο

•Ευχέρεια στη χρήση Adobe Photoshop και προγραμμάτων MS Office

•Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτή και προφορική

•Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα

•Δημιουργική σκέψη, έμφαση στην αισθητική και τις λεπτομέρειες

•Συντονισμός εργασιών

•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση και γνώση της πλατφόρμας WooCommerce / WordPress θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Καθήκοντα

•Δημιουργία banners και στοχευμένου γραφιστικού περιεχομένου, τόσο στο eshop της εταιρίας, όσο και στα καταστήματα

•Ετοιμασία φωτογραφικού υλικού και περιεχομένου για email marketing

•Ετοιμασία φωτογραφικού υλικού και περιεχομένου για δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κτλ) σε συνεργασία με την εταιρεία Marketing που συνεργαζόμαστε με σκοπό την δημιουργία, διατήρηση και επέκταση του engagement των ακολούθων

•Καταχώρηση δεδομένων / προϊόντων στο e-Eshop της εταιρίας, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία του προϊόντος

 

Η εταιρεία προσφέρει

•Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Πέμπτη 08:00-17:00 και Παρασκευή 08:00-14:00)

•Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης

•Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] ή στο FAX: 22350757, με θέμα «Λειτουργός Eshop / Graphic Designer».

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

312129

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Graphic Designers, IT, jobs.