Λειτουργός Αποθήκης – Pantelis Katelaris & Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: October 13, 2020
 • Apply Before: November 13, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 1 Year
 • Qualification Certificate
 • Industry for the position Retail stores
 • Company Pantelis Katelaris & Co Ltd
Job Description

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη για τη θέση Λειτουργού Αποθήκης για την αποθήκη της εταιρίας στην βιομηχανική περιοχή Δαλίου, Λευκωσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση Warehouse Management System-MANTIS θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας, το συντονισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της αποθήκης
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του τμήματος στην αποθήκη

Επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 2 χρόνων σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές

 • Πενθήμερη εργασία
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε: «Λειτουργός Αποθήκης».

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.