Λειτουργός Αποθήκης – M.Papapetrou Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 10, 2021
 • Apply Before: July 10, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience Fresh
 • Position Others
 • Offered Salary 0 - €15,000
 • Gender Both
 • Industry for the position Warehousing
 • Company M.Papapetrou Ltd
Job Description

Η εταιρία Μ. Παπαπέτρου Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Λειτουργού Αποθήκης για την αποθήκη της εταιρίας στην βιομηχανική περιοχή Δαλίου, Λευκωσία.

 

Καθήκοντα:

 • Παραλαβή, τακτοποίηση, αποθήκευση εμπορευμάτων, οργάνωση και ομαλή λειτουργία της αποθήκης.
 • Ετοιμασία παραγγελιών.
 • Διανομή προϊόντων.
 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων και με τη χρήση μηχανημάτων και ειδικά με “Reach Τruck”.

 

Προσόντα:

 • Απαραίτητη η γνώση Ελληνική γλώσσας.
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Γνώση χρήσης περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (Reach Τruck) για ύψος άνω των 7 μέτρων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών.

Μισθός αναλόγως προσόντων, 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο [email protected] Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε: «Λειτουργός Αποθήκης».  

313495

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.