Λειτουργός Αποθήκης

Job Overview

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα τη Λευκωσία, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών υγιεινής, κουζίνων και τεχνικών λύσεων, ζητά λειτουργό αποθήκης για το τμήμα Logistics.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

 • Προετοιμασία παραγγελιών βάση πλάνου (Picking)
 • Τοποθέτηση υλικών σε παλέτες μεταφοράς
 • Έλεγχος υλικών πριν την φόρτωση
 • Καταμέτρηση υλικών στα ράφια (Stock Taking)
 • Παραλαβή Εμπορευμάτων
 • Διαχείριση Επιστροφών
 • Τακτοποίηση ραφιών και υλικών βάση προδιαγραφών

 

 Προσόντα – Δεξιότητες

 • Ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος προετοιμασίας παραγγελιών
 • Ικανότητα εκτέλεσης πλάνου
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Η άδεια χρήσης περονοφόρου (Forklift), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μισθό & ταμείο προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο [email protected]

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies