Λειτουργός Αποδοχής Κινδύνων – Τμήμα Αξιολόγησης Κινδύνων Μηχανοκίνητων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: January 14, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 5 Years
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Insurance
 • Contact Person Βαλεντίνα Διονυσίου
 • Company EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD
Job Description
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρα στον Ασφαλιστικό Τομέα Γενικού Κλάδου σε ανάλογη θέση.
 • Κάτοχος Ασφαλιστικού Διπλώματος ή άλλο συναφές δίπλωμα .
 • Γνώση και πείρα στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office).
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητες και προσαρμογή για ομαδική εργασία.

 

Για τη πιο πάνω θέση θα προσφερθεί ιδιαίτερα δελεαστικό πακέτο απολαβών το οποίο θα καθοριστεί ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα του υποψήφιου.

Όλες οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις να σταλούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας με καθαρή ένδειξη του «Κωδικού» ΜΤ/01/2020 στο [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Θα ενημερωθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Insurance, jobs.