Λειτουργός Αποδοχής Κινδύνων – CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – Λευκωσία, Κύπρος – RED HR Solutions

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 17, 2020
 • Apply Before: September 25, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 1 Year
 • Position Officer
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Insurance
 • Contact Person Marina Nicolaou
 • Company RED HR Solutions
Job Description

Η Εταιρεία 

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του διεθμούς ασφαλιστικού κολοσσού CNP ASSURANCES, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης, επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της με νέα δυναμικά και φιλόδοξα άτομα στο Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων στη Λευκωσία.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Αξιολόγηση νέων προτάσεων και τροποποιημένων ασφαλιστικών συμβολαίων
 • Καταχωρήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα/έλεγχοι καταχωρήσεων/ εκδόσεις νέων συμβολαίων/τροποποιήσεων και διανομή τους στο Δίκτυο Πωλήσεων
 • Ετοιμασία προσφορών
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών
 • Συμμετοχή σε έργα τεχνολογικής αναβάθμισης

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 17/20 και άνω ή ισότιμο βαθμό σχολών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (σε περίπτωση μη ύπαρξης εργασιακής εμπειρίας σε ίδιες ή παρόμοιες θέσεις εργασίας, θα προτιμηθούν σπουδές που δίνουν βάσεις για τις θέσεις εργασίας π.χ μηχανική, νομική, θετικές επιστήμες κλπ)
 • Εξαίρετη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία
 • Εξαίρετη γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (word/excel etc.)

Πρόσθετα Προσόντα

 • Άλλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, συναφή με την ασφαλιστική βιομηχανία ή/και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας.
 • Σχετική εμπειρία στην ασφαλιστική βιομηχανία

Απαραίτητες Ικανότητες

 • Εξυπηρέτηση πελάτη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλή διαπροσωπική επικοινωνία και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Δυναμισμός και Ευελιξία
 • Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και ικανότητα να εργαστεί τόσο ατομικά όσο και σε ομάδα
 • Διαχείριση χρόνου και ικανότητα λειτουργίας εντός στενών χρονοδιαγραμμάτων

 

Τοποθεσία

Στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία

 

Απολαβές και Ωφελήματα

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 25/09/2020.

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Insurance, Risk Management, jobs.