ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΩΝ – E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 2, 2020
 • Apply Before: November 2, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Logistics and Supply Chain
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει άτομο για την πιο κάτω θέση, με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Προδιαγραφές Θέσης

 • Έρευνα αγοράς και αναζήτηση αξιόπιστων προμηθευτών στην τοπική αγορά και στο εξωτερικό
 • Διαχείριση και οργάνωση εργασιών του τμήματος αγορών συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής βέλτιστων διαδικασιών
 • Ανάλυση και ετοιμασία εκθέσεων πληροφοριών πωλήσεων, αποθεμάτων, αγορών και κοστολόγησης μέσω των λογισμικών συστημάτων και του προγράμματος Business Intelligence της εταιρείας
 • Eτοιμασία και στενή παρακολούθηση του πλάνου αγορών
 • Συνεργασία για την κατάρτιση των προδιαγραφών κάθε προμήθειας με τα αρμόδια τμήματα
 • Οργάνωση, τήρηση και γνώση των προδιαγραφών των προϊόντων
 • Ετοιμασία πρόσκλησης προσφορών σε διάφορους εγκεκριμένους προμηθευτές Κύπρου και Εξωτερικού
 • Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις παραγγελιών
 • Παρακολούθηση παραγγελιών και έλεγχος ορθής εκτέλεσής τους
 • Καθημερινή παρακολούθηση και ετοιμασία εκθέσεων της διακύμανσης των τιμών των Ά Υλών Διεθνώς
 • Σε συνεργασία με άλλα τμήματα ετοιμάζει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό του τμήματος αγορών

Βασικές Ικανότητες :

 • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 • Εξοικείωση με τους αριθμούς και τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
 • Ορθή κρίση και ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση και συνέπεια.

Προσόντα:

 • Απόφοιτη/ος Κολλεγίου ή Πανεπιστημίου ( Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεθνές Εμπόριο ή συναφείς κλάδους)
 • Άριστη γνώση MS Office με έμφαση στην εξαιρετική γνώση και χρήση excel , Εμπειρία λογισμικού ERP, SAP, Business Intelligence software ( θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Ο προσληφθείς θα τύχει της δέουσας εκπαίδευσης.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης, είτε ταχυδρομικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E. NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685 Φαξ: 22347581
Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη θα τύχουν ενημέρωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Operations & Logistics, jobs.