Λειτουργοί Πληροφορικής Λογιστηρίου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 14, 2019
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Computer & Technology
  • Company Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Job Description

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

  • Λειτουργός Α και Β, στη Διεύθυνση Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Διαδικασιών.
  • Λειτουργός Α και B, στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΟΧΣ, στην διεύθυνση:  www.hfc.com.cy

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, jobs.