Λειτουργοί Διοίκησης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 24, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Position Others
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Job Description

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου προκηρύσσει δύο θέσεις Λειτουργών:

  • Λειτουργού Διοίκησης (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • Λειτουργού Διοίκησης (Θέματα Προσφορών, Αγορών και Προμηθειών)

Τα Σχέδια Υπηρεσίας, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κέντρου http://www.bococ.org.cy/el/eykairies-ergodoteses.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου καθώς και στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32

2006 Στρόβολος, Λευκωσία

Φαξ: 22511870

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Health Care, Human Resources, jobs.