Λειτουργό Προγραμμάτων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 12, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Business Supplies and Equipment
  • Company Ίδρυμα Διαχείρησης Ευρωπαικών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Job Description

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Λειτουργό Προγραμμάτων, με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας, για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με δικαίωμα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις (επάρκεια στην εργασία), ανανέωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τη θέση (Σχέδιο Υπηρεσίας μαζί με τη μισθοδοσία και τα απαιτούμενα προσόντα, προσάρτημα σχεδίου Υπηρεσίας, διαδικασία πρόσληψης, ηλεκτρονική αίτηση) στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ, http://www.erasmusplus.cy/thesi2018 ή στο σύνδεσμο «Συνεργαστείτε μαζί μας» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΙΔΕΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/07/2018.