Κτηνίατρος – Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 1, 2021
 • Apply Before: July 1, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Veterinary
 • Company Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Job Description

Ιατρικός Επισκέπτης για Κτηνιατρικά Φάρμακα

 

Η εταιρεία Lifepharma (Ζ.Α.Μ.) Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη για Κτηνιατρικά Φάρμακα για τη στελέχωση της Lifevet (Κτηνιατρικό Τμήμα της Lifepharma (Z.A.M.) Ltd), για τεχνική υποστήριξη, προώθηση και πώληση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών και μη προϊόντων της εταιρείας στην Κύπρο.

 

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα:

 

Προσόντα & Εμπειρία

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Κτηνιατρική, Ζωική Παραγωγή, Βιολογία, Φαρμακευτική ή άλλη συναφή επιστήμη.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες με προσήλωση και επικέντρωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Τυχόν σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

  Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εργασιακής πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι τις: 16/07/2021 στο e-mail: [email protected]

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

311031

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, Veterinarians, jobs.