Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου – Νέες θέσεις εργασίας

Job Overview

  • Industry Government Administration

#CA34852

Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων κενών θέσεων:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΛΕΛΕ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΛΟΙΚ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Οικονομολόγος / Οικονομέτρης (ΛΟΙΚΤΡ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Διαχείριση Κινδύνων (ΛΔΚ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Διαχείριση Υποδομής Συστημάτων Πληροφορικής (ΛΥΠΟΔ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής (ΛΑΝΣΠ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Συστήματα Πληροφορικής – Εποπτεία / Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής (ΛΑΣΠ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Ανθρώπινο Δυναμικό (ΛΑΔ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Οργάνωσης και Προγραμματισμού (ΛΑΔΟΠ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Νομικό Υπόβαθρο (ΛΝΥ)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ΝΛΒ)
Διοικητικό / Εποπτικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Διοικητικό / Εποπτικό Προσωπικό: Διαχείριση Υποδομής Συστημάτων Πληροφορικής (ΔΕΠΔΥΣΠ)
Διοικητικό / Εποπτικό Προσωπικό: Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής (ΔΕΠΑΣΠ)
Γραφειακό Προσωπικό (ΓΡΑΦΕΑΣ)

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις πατήστε εδώ.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies