Κενή Θέση – Βοηθού Λογιστηρίου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 27, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Accounting
 • Company laiko cosmos trading
Job Description

Η Laiko Cosmos Trading ltd είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Κύπρο και διανέμει πλήθος διεθνών και τοπικών μαρκών στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Η εταιρεία ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου (Accounting Assistant) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπάγεται στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας και θα παρέχει υποστήριξη στην διεκπεραίωση των εργασιών του τμήματος.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ετοιμασία πληρωμών προμηθευτών / πιστωτών.
 • Ετοιμασία συμφιλιώσεων λογαριασμών προμηθευτών / πιστωτών.
 • Επικοινωνία με τράπεζες
 • Καταχώρηση εξόδων
 • Γενικές λογιστικές εγγραφές
 • Ετοιμασία αναλύσεων
 • Αρχειοθέτηση
 • Διεκπεραίωση άλλων σχετικών υποστηρικτικών εργασιών του τμήματος

ΜΟΡΦΩΣΗ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δίπλωμα LCCI Higher
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης με ελάχιστο βαθμό απολυτηρίου 16/20
 • Γνώσεις MS Office (Excel, Word, Outlook)
 • Καλή Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Ανεπτυγμένες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτή και προφορική επικοινωνία)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Εχεμύθεια

Πτυχίο Πανεπιστημίου στον κλάδο Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει

 • 13ο μισθό
 • 14ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2020, αναγράφοντας την θέση.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Business Administration, International Relations / Economists, jobs.