ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – Cyprus Import Corporation Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 3, 2021
  • Apply Before: July 3, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 3 Years
  • Position Officer
  • Qualification Certificate
  • Offered Salary 0 - €15,000
  • Gender Both
  • Industry for the position Automotive
  • Company Cyprus Import Corporation Ltd
Job Description

H Cyprus Import Corporation Ltd ζητεί να προσλάβει άτομο για κάλυψη άμεσων αναγκών για το Λογιστήριο στα κεντρικά της γραφεία στην περιοχή Καϊμακλί, Λευκωσία.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

– Ετοιμασία τραπεζικών πληρωμών για έγκριση

– Λογιστική καταχώρηση παραστατικών και πληρωμών/εισπράξεων στο λογισμικό της Εταιρείας

– Συμφιλίωση λογαριασμών τραπεζών, πελατών και προμηθευτών

– Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές σχετικά με υπόλοιπα και αποπληρωμές

– Εκδοση παραστατικών

– Καθήκοντα ταμία όπου και όταν υπάρχει ανάγκη

– Διαχείρηση τελωνιακών αποθηκών οχημάτων

– Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των απαιτούμενων παραστατικών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

– Κάτοχος πιστοποιητικού LCCI Higher Level στην Λογιστική

– 2 με 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας σε λογιστήριο και λογιστικά προγράμματα

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

– Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows, Word, Excel)

– Πνεύμα ομαδικής εργασίας αλλά και ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα

– Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

– Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

– Εμφαση στην λεπτομέρεια

– Συνέπεια

 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ/ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας (με μέγιστο μισθό ανά μήνα 1.150 ευρώ ακάθαρτο), 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με τίτλο “Βοηθός Λογιστηρίου”.

 

Λόγω του  μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.  Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

 

311731

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.