Κενή Θέση: Πωλητής ExVan για τις Επαρχίες Λευκωσίας/Λάρνακας – E.Neophytou Trading Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 9, 2020
 • Apply Before: September 20, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Others
 • Gender Both
 • Industry for the position Sales
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ:
ΠΩΛΗΤΗΣ EXVAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η εταιρεία E. Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει έναν πωλητή ExVan για τις επαρχίες Λευκωσίας /Λάρνακας.

Καθήκοντα Θέσης:

 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων στον τομέα ευθύνης του μέσα από την αναγνώριση των ευκαιριών της αγοράς
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του βάση συγκεκριμένου προγράμματος επισκέψεων
 • Επιτυχή προώθηση του συνόλου των προϊόντων της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων , Μάρκετινγκ, ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης προβλημάτων
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Δυναμικοί χαρακτήρες, με αυτοπεποίθηση και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε μέσω φαξ, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 20/09/2020.

 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
E. Neophytou Trading Co Ltd
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ.2540, Λευκωσία
Τηλ:22-433685
Fax:22-347581
Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Drivers, Sales, jobs.