Κενή Θέση ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: April 5, 2021
 • Apply Before: May 5, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Legal Services
 • Company ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Job Description

Η Δικηγορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε με έδρα την Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ για πλήρη απασχόληση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Αρχειοθέτηση υποθέσεων και εγγράφων.
 • Ετοιμασία επιστολών/ αιτήσεων/ σημειωμάτων εμφάνισης/ διοριστηρίων μαρτυρικών κλήσεων και άλλων εγγράφων δικαστηρίου.
 • Αποστολή φαξ , e-mails.
 • Διαχείριση courier.
 • Διαχείριση ημερολόγιων δικαστηριακών υποθέσεων.
 • Οργάνωση και ρύθμιση συνεδριάσεων του γραφείου.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου/ προώθηση κλήσεων / λήψη μηνυμάτων/ επικοινωνία με τους  πελάτες ή άλλα πρόσωπα ή συνεργάτες
 • Υποδοχή επισκεπτών
 • Διευθέτηση ραντεβού και συναντήσεων με πελάτες
 • Φροντίδα προμήθειας και διατήρησης γραφειακής ύλης, εξοπλισμού κλπ
 • Μέριμνα για επιδόσεις εγγράφων
 • Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων
 • Μετάβαση για εξωτερικές εργασίες γραφείου εκεί και όπου χρειάζεται.
 • Γενικά γραμματειακά καθήκοντα και οργάνωση γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τίτλος γραμματειακών σπουδών ή άλλο συναφές πτυχίο.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της  Αγγλικής  γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel, Outlook και Internet).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.
 • Ευγένεια και επικοινωνιακή δεξιότητα.
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο τουλάχιστον 3  χρόνια

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως   προσόντων και πείρας σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω E-mail ή φαξ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

E-mail: [email protected]  ,  ΦΑΞ: 25-591359

302279

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Secretarial, jobs.