ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Εργάτες Παραγωγής – Επεξεργασίας – E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 3, 2020
 • Apply Before: October 3, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Others
 • Gender Both
 • Industry for the position Package/Freight Delivery
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Εργάτες Παραγωγής – Επεξεργασίας

Η εταιρεία E.NEOPHYTOU TRADING CO. LTD, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά μόνιμους Εργάτες Παραγωγής – Επεξεργασίας για το εργοστάσιο της στη Λευκωσία.

Προδιαγραφή Θέσης

 • Αποσυσκευασία πρώτων υλών (≤25 kg)
 • Ετοιμασία συστατικών (ζύγισμα, ανάμειξη, επικάλυψη, κ.ά.)
 • Καθαρισμός και απολύμανση των μηχανών και του εργασιακού χώρου
 • Τακτοποίηση αναλωσίμων
 • Εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και υγείας και ασφάλειας τροφίμων
 • Βοηθητικές εργασίες στα διάφορα τμήματα της παραγωγής
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Βασικές Ικανότητες:

 • Γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικότητα
 • Ικανότητα τήρησης κανόνων προσωπικής υγιεινής της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση και άδεια χρήσης περονοφόρου (forklift) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω φαξ όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020:

 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
E. NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685 Φαξ: 22347581
Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη θα τύχουν ενημέρωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Production Workers / Packaging, jobs.