Κενή Θέση Δικηγόρου – ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 17, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Legal Services
  • Company ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε
Job Description

Η Δικηγορική Εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ , με έδρα την Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Νομικής και άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.
  • Τουλάχιστον  5 χρόνια πείρας σε δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές υποθέσεις.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω E-mail και/ή Fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: [email protected] , Fax: 25-591359

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Lawyers, jobs.