ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 13, 2021
  • Apply Before: May 13, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Legal Services
  • Company ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Job Description

Η Δικηγορική Εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ , με έδρα την Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

•Σύνταξη/καταχώρηση/αποστολή νομικών και/ή άλλων εγγράφων, επιστολών κ.λπ.

•Εμφανίσεις ενώπιων όλων των Δικαστηρίων και/ή Δικαστικών Σωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•Διεκπεραίωση εξωδικαστηριακών υποθέσεων σε οποιοδήποτε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•Συναντήσεις με πελάτες και αλλά νομικά και φυσικά πρόσωπα εντός και εκτός γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

•Πτυχίο Νομικής και άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

•Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρας σε δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές υποθέσεις.

•Αρίστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

•Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

•Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.

•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω E-mail και/ή Fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: [email protected] , Fax: 25-591359

 

303721

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Lawyers, jobs.