ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 5, 2020
 • Apply Before: November 5, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Industry for the position Legal Services
 • Company ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε
Job Description

Η Δικηγορική Εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ , με έδρα την Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Σύνταξη/καταχώρηση/αποστολή νομικών και/ή άλλων εγγράφων, επιστολών κ.λπ.
 • Εμφανίσεις ενώπιων όλων των Δικαστηρίων και/ή Δικαστικών Σωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Διεκπεραίωση εξωδικαστηριακών υποθέσεων σε οποιοδήποτε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Συναντήσεις με πελάτες και αλλά νομικά και φυσικά πρόσωπα εντός και εκτός γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Νομικής και άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρας σε δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές υποθέσεις.
 • Αρίστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω E-mail και/ή Fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: [email protected] , Fax: 25-591359

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Lawyers, jobs.