Διευθυντής Αποθήκης

Job Overview

Η Laiko Cosmos Trading ltd είναι μια από τις μεγαλύτερες  εταιρείες διανομής ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Κύπρο και διανέμει πλήθος διεθνών και τοπικών μαρκών στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Η εταιρεία ζητά να προσλάβει Διευθυντή Αποθήκης για την Κεντρική Αποθήκη της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Στρατηγική διαχείριση της αποθήκης σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Επίβλεψη των λειτουργιών παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής
 • Διαχείριση αποθεμάτων αποθήκης
 • Διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων αποθήκης
 • Τήρηση των προτύπων Ασφάλειας και Υγείας
 • Δρομολόγηση στόλου
 • Διαχείριση εργαζομένων στην αποθήκη

Προσόντα: 

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στο Logistics,ή την Διαχείριση  Αλυσίδας Εφοδιασμού ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εργασιακή πείρα άνω των 2 χρόνων
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ηγετικές Ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης προσωπικού
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Απολαβές και Ωφελήματα

 • Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει
 • 13ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση [email protected], για αιτήσεις μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία στα Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Λεμεσού 209,2540 Βιομηχανική Περιοχή  Ιδαλίου και στο τηλέφωνο 22717300.

Apply for this job

Contact Us