Κενές Θέσεις Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 12, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Consumer Services
  • Company Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Job Description

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρωση:

  •  Δύο (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Μισθοδοτική Κλίμακα E2-5-7 (Συνδυασμένες Κλίμακες): 1.147 Ευρώ (ακαθάριστος πρώτος μηνιαίος μισθός με βάση το τιμαριθμικό επίδομα που ήταν σε ισχύ την 01.01.2019).

Για περισσότερες πληροφορίες και για προμήθεια του εντύπου αίτησης και του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ (Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, Τηλ.: 22877644, Τηλεομοιότυπο: 22730373). Το σχέδιο υπηρεσίας και το έντυπο αίτησης για τη θέση βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση: www.etek.org.cy/site-article-2177-52-el.php.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 01.07.2019.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Architects, Customer Service, Secretarial, jobs.