Κενές Θέσεις Τεχνικός Οχημάτων(Συνεργείο Λευκωσίας)

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 18, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 5 Years
  • Position Others
  • Qualification Certificate
  • Gender Both
  • Industry for the position Automotive
  • Company Cyprus Import Corporation Ltd
Job Description

H Κυπριακή Εταιρεία Εισαγωγών Λτδ (CiC), εξουσιοδοτημένος διανομέας των οχημάτων Mercedes-Benz και smart στην Κύπρο, ζητά να εργοδοτήσει προσοντούχα άτομα για θέσεις Τεχνικών Οχημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

– τουλάχιστον κάτοχος απολυτηρίου Τεχνικής Σχολής ή ισοδύναμου σχολής

– τουλάχιστον 5 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση

– ευχέρεια χρήσης Η/Υ

– κάτοχος άδειας τεχνίτη οχημάτων

– πολή καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 

Ωφελήματα/οροι εργασίας:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας, σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πενθήμερη εργασία κ.α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 12.8.2019.  Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 22 691458.