Βοηθός Αποθηκάριος – L&M Michaelides Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 5, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Warehousing
  • Company L&M Michaelides Ltd
Job Description

Η εμπορική εταιρεία L&M Michaelides Ltd, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών της, ζητά να προσλάβει το ακόλουθο προσωπικό

Βοηθός αποθηκάριου – Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου

Απαραίτητα προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Απόφοιτος γυμνασίου
  • Προηγούμενη πείρα σε θέση με παρόμοια καθήκοντα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται πολύ καλό σύνολο αποδοχών.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο Fax: 22461201 ή στο e-mail [email protected]

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.