Κενές Μόνιμες Θέσεις Εργασίας – Δήμος Τσερίου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 5, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις πιο κάτω μόνιμες θέσεις εργασίας Πρώτου Διορισμού:

– Μία (1) θέση Δημοτικού Μηχανικού ( Κλ.Α9-11-12)

– Μία (1) θέση Δημοτικού Ταμία (Κλ. Α8-10-11)

– Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7 (ii))

Έντυπα

 

284085

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.