ΚΕΔΙΠΕΣ – Διευθυντής/τρια Διεύθυνσης Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση (Μοnitoring) – Deloitte

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 14, 2020
 • Apply Before: May 27, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Banking
 • Company Deloitte
Job Description

ΚΕΔΙΠΕΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Monitoring) – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ. (ΚΕΔΙΠΕΣ), η οποία εξειδικεύεται στην ανάκτηση και διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο άτομο για τη θέση του/της Διευθυντή/τριας Διεύθυνσης Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση, με βάση τη Λευκωσία.

Η ΘΕΣΗ

Η θέση αποτελεί μοναδική ευκαιρία εργοδότησης για ένα έμπειρο άτομο με ηγετικό προφίλ και σχετική εμπειρία, καθώς θα είναι μέλος της Ανώτερης Διευθυντικής Ομάδας με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας. Σκοπός της θέσης είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση της στρατηγικής και των πολιτικών της Εταιρείας Εξυπηρέτησης Δανείων και Ακινήτων / Servicer (ΕΕΔΑ), καθώς και η διασφάλιση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Συμφωνίας Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – SLA) αλλά και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

 

Αρμοδιότητες:

Οι βασικές αρμοδιότητες του ατόμου που θα προσληφθεί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Παρακολούθηση σε συνεχή βάση των στόχων που καθορίζονται από τη Διεύθυνση Απομόχλευσης και σχετίζονται με τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (NPΕs), καθώς και την απόκτηση και πώληση ακινήτων.
 • Αναλυτική και τακτική παρακολούθηση των λύσεων χορηγήσεων και των συναλλαγών ακινήτων, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και τη συμμόρφωση με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες.
 • Ανάλυση και επίβλεψη της επίδοσης της ΕΕΔΑ, σε σχέση με τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) όπως αυτοί καθορίζονται στη Συμφωνία Εξυπηρέτησης (SLA) και παροχή υποστήριξης προς τη Διευθυντική Ομάδα για τον καθορισμό και την επικαιροποίησή τους.
 • Επίβλεψη και αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων, πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει η ΕΕΔΑ, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης της ΕΕΔΑ με τα εγκριτικά όρια.
 • Επαναϋπολογισμός και έλεγχος όλων των μορφών αμοιβών της ΕΕΔΑ.
 • Εποπτεία της επιλογής και των επιδόσεων εξωτερικών συνεργατών της ΕΕΔΑ όπως νομικών συμβούλων, εκτιμητών κ.λπ., καθώς επίσης παρακολούθηση και αξιολόγηση των αμοιβών τους και των δαπανών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
 • Διενέργεια συχνών ελέγχων ποιότητας δεδομένων και ενημέρωσης πληροφοριακών συστημάτων.
 • Σύνταξη και ετοιμασία εκθέσεων για όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του, με στόχο την άμεση ενημέρωση και υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 • Στενή συνεργασία με τη Διευθυντική Ομάδα και ιδιαίτερα με τον Διευθυντή Διεύθυνσης Απομόχλευσης.
 • Ευθύνη επίβλεψης, παροχής καθοδήγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο (BA/BSc) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διοίκηση / Νομική ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Επαγγελματικός τίτλος σπουδών όπως ACA, ACCA, CPA ή άλλος αντίστοιχος επαγγελματικός τίτλος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακό (MA/MSc/MBA) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διοίκηση / Νομική ή / και επαγγελματικός τίτλος σπουδών όπως CFA θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαετής (6) εμπειρία στον τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αφορούν δάνεια ή / και ακίνητα ή / και στον τομέα των αναδιαρθρώσεων ή / και στη διαχείριση κινδύνων ή στη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στην παρακολούθηση Διαχειριστή χαρτοφυλακίων / συμφωνιών εξυπηρέτησης.
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας σε ανάλογες Διευθυντικές θέσεις.
 • Ενδελεχής γνώση της σχετικής με τον τομέα νομοθεσίας, καθώς και βέλτιστων πρακτικών.
 • Δεξιότητες καθοδήγησης, ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.
 • Κριτική σκέψη, διερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες ως προς την αξιολόγηση δεδομένων.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS Office).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

 • Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για περίοδο τεσσάρων (4) ετών και δύναται να ανανεωθεί για ακόμα τέσσερα (4) έτη.
 • Η εργοδότηση τελεί υπό προϋπόθεση έγκρισης της ικανότητας και καταλληλότητας (fit and proper test) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η συμβουλευτική ομάδα της Deloitte Ltd έχει αναλάβει τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για την εν λόγω θέση. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Deloitte www.cydeloittecareers.com, επιλέγοντας τη θέση “ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Monitoring)” το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Σημειώνεται πως για την πιο πάνω θέση, θα ειδοποιηθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Business Administration, Finance, Lawyers, jobs.