Καθηγητής/ Καθηγήτρια Μαθηματικών – Mathematics Teacher

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: December 20, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Education
 • Contact Person Yiota Kenta
 • Company Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi Λτδ
Job Description

Το ιδιωτικό φροντιστήριο πi στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει Καθηγητή/ Καθηγήτρια Μαθηματικών για πλήρη απασχόληση. 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μαθηματικών
 • Ικανότητα παράδοσης μαθήματος στα αγγλικά
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Πείρα στη διδασκαλία Μαθηματικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην εκπαίδευση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα:

 • Διδασκαλία Μαθηματικών
 • Μελέτη και προετοιμασία διδακτικού υλικού
 • Παρακολούθηση μαθημάτων του φροντιστηρίου με στόχο την εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] το αργότερο μέχρι τις 12/01/2020.


Private Institute πi in Nicosia is seeking a full-time Mathematics teacher.

 

Required Qualifications:

 • Bachelor’s degree in mathematics
 • Ability to deliver lessons in English
 • Excellent communication skills
 • Teaching experience and/or a postgraduate degree in education will be considered an advantage

Duties:

 • Teaching Mathematics
 • Preparation of lesson plans and teaching material
 • Attending institute’s classes for training

Candidates must send their CV by email to [email protected] before 12/01/2020

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Mathematicians / Statisticians, Teachers, Teachers / Academics, jobs.