Καθαρίστριας – Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 26, 2020
 • Location cyprus, larnaca
 • Industry for the position Nonprofit Organization Management
 • Company Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο - Χρώματα Ζωής
Job Description

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑμΕΑ «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ»

Το Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής», δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (πλήρους απασχόλησης).

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Καθαριότητα του χώρου εντός και εκτός του Κέντρου.
 2. Πλύσιμο ιματισμού του Κέντρου.
 3. Να είναι εχέμυθη, να μην κρίνει, να μη σχολιάζει και να μην αναφέρεται στα προβλήματα των ΑμΕΑ και του Κέντρου σε τρίτους.
 4. Να αποδέχεται τα ΑμΕΑ, να συνεργάζεται και να αναπτύσσει πρωτοβουλία.
 5. Να είναι πρόθυμη και ευέλικτη στην προσφορά οποιασδήποτε βοήθειας της ζητηθεί, για αντιμετώπιση των όποιων αναγκών των ΑμΕΑ του Κέντρου.
 6. Να τηρεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του Κέντρου.
 7. Να εκτελεί οποιανδήποτε άλλη εργασία, συναφή με τα καθήκοντά της, θεωρηθεί απαραίτητη και της ανατεθεί από τη διεύθυνση του Κέντρου, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Υγεία, αρτιμέλεια και συναισθηματική σταθερότητα.
 2. Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευθυκρισία.
 3. Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια, σταθερότητα και προσήλωση στο καθήκον.
 4. Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σημειώσεις:

 1. Η φύση των καθηκόντων της θέσης δυνατό να συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου, αλλά το σύνολό των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθµό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 2. Θα προσφερθεί μισθός και πακέτο ωφελημάτων.
 3. Περίοδος δοκιμασίας: Έξι (6) μήνες
 4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1 Ιουλίου 2020.
 5. Για πληροφορίες κι έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Κέντρο Ενηλίκων «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» (οδός Χαρίτων 57, Συνοικισμός Ζήνων), από τις 08:00-15:00, Τηλ:24650440.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Cleaners / Maid, jobs.