Καθαριστές/τριες Δωματίων 

Job Overview

Ζητούνται Καθαριστές/τριες Δωματίων στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Προσόντα

  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Καλές απολαβές

Καθήκοντα

  • Καθάρισμα δωματίων ή/και κοινόχρηστων χώρων

Τηλ. Επικοινωνίας: 22-844000

 

Apply for this job
Company Information

Contact Us