Καθαριστές/τριες Δωματίων

Job Overview

Καθαριστές/τριες Δωματίων

Ζητούνται Καθαριστές/τριες Δωματίων στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Προσόντα

  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Καθήκοντα

  • Καθάρισμα δωματίων ή/και κοινόχρηστων χώρων

Τηλ. Επικοινωνίας: 22-844000

Apply for this job
Company Information

Contact Us