ΙΤ SUPPORT OFFICER – Cyprus Trading Corporation Plc

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: August 31, 2020
 • Apply Before: September 27, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Logistics and Supply Chain
 • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η Argosy Trading Company Ltd, θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc, μέλος του Ομίλου CTC που ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη IT Support Officer πλήρους απασχόλησης στη Λευκωσία.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παροχή hardware / software τεχνικής υποστήριξης
 • Επικοινωνία με χρήστες για την επίλυση προβλημάτων
 • Καθοδήγηση των χρηστών για τη σωστή χρήση των συστημάτων
 • Εγκατάσταση λογισμικού εξοπλισμού
 • Παροχή βοήθειας για τις επιχειρηματικές εφαρμογές, συστήματα και δίκτυα

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

 • Δίπλωμα ή Πανεπιστημιακό Πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Συναφής πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργικού συστήματος (Windows 7 and 10) και Microsoft Office
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of IT, jobs.