Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Λευκωσία, ΗΜ/6/19

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 21, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Food & Beverages
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Πελάτης μας που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων ψάχνει να εργοδοτήσει άτομο για να ενισχύσει την τεχνική ομάδα του εργοστασίου

Καθήκοντα Θέσης  

 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Συσκευαστηρίου.
 • Εκτέλεση συντηρήσεων, επιδιορθώσεων και βελτιώσεων πάνω στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό της εταιρείας.
 • Συνεισφορά στην παρακολούθηση, βελτίωση και αναθεώρηση των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας των μηχανημάτων για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων.
 • Παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των διαφόρων τεχνικών και ποιοτικών παραμέτρων που επηρεάζουν την παραγωγή.
 • Τήρηση όλων των Προτύπων Διαχείρισης της Ποιότητας, Υγιεινής Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας της εταιρείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος Ανώτατης Σχολής στον κλάδο Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής Μηχανολογίας.
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε Βιομηχανία (γνώση σε PLCs and automations)
 • Πολύ καλή γνώση στη χρήση μηχανογραφικών και λογισμικών μέσων (Microsoft Office, SAP, Autocad).
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Κατανόηση τεχνικών σχεδίων.
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και εξεύρεση βελτιωτικών λύσεων.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της εργασιακής πίεσης.
 • Ικανότητα μηχανολογικής και τεχνικής εργασίας.

Ε αν σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να αιτηθείτε εδώ: https://www.humanasset.com/?p=12874