ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – L.LOUVIAS & SONS ELECTRICAL LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 9, 2021
  • Apply Before: July 9, 2021
  • Location cyprus, larnaca
  • Experience 5 Years
  • Gender Male
  • Industry for the position Electrical/Electronic Manufacturing
  • Contact Person Christodoulos
  • Company L.LOUVIAS & SONS ELECTRICAL LTD
Job Description

Ζητούμε για ενα ηλεκτρολόγο μηχανικό για να ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρίας μας,

Τα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί είναι:

1. Κοστολογία και Προσφορές Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

2. Συντονισμός Εργασιών

3. Επίβλεψη Έργων

4. Να εκτελεί και όποια αλλα καθήκοντα του ανατέθουν

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος στο κλάδο Ηλεκτρολογικής Μηχανικής

2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

3. Υπεύθυνο Άτομο

4. Εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Μελών Ε.Τ.Ε.Κ. στο κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και κάτοχος αιτήσιας αδείας άσκησης επαγγέλματος στο πιώ πάνω κλάδο θα θεωρηθεί επιπρώσθετο προσόν.

 

313319

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, jobs.