Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
  • Post Date: May 23, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience Fresh
  • Position Manager
  • Qualification Certificate
  • Offered Salary €15,000 - €20,000
  • Gender Both
  • Industry for the position Electrical/Electronic Manufacturing
  • Contact Person Kyriacos
  • Company N&K NEOCLEOUS ELECTRICAL INSTALLATIONS LTD
Job Description

Ηλεκτρολογος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος