Ηλεκτρολόγοι Τεχνικοί – SMC JOINT VENURE

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 21, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Construction
 • Contact Person Chrystalla Michael
 • Company SMC JOINT VENURE
Job Description

Ζητούνται Έμπειροι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας- Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επιδιόρθωση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος Άδειας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία Κύπρου
 • 3-4 χρόνια εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συντηρήσεις κτηρίων
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις εργοστασίων, ή/και αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Κατανόηση μονογραμμικών και διαγραμμάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Ικανότητα ανάληψης και διεκπεραίωσης έργου
 • Ικανότητα καθοδήγησης ομάδας
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
 • Αναλυτική σκέψη και επίδειξη πρωτοβουλίας
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους και στο [email protected]

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electricians, jobs.