Ιατροί του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 16, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Industry for the position Hospital & Health Care
 • Company Αρεταίειο Νοσοκομείο
Job Description

Το Αρεταίειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών υπό τη μορφή πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο σε ισχύ
 • 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για κάλυψη του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε σύστημα βάρδιας
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση / πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30.09.2019, ώρα 12μμ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: [email protected] Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22 200680

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ανδρέα Αβρααμίδη Αρ. 55-57, Στρόβολος 2024, Λευκωσία, τηλ: 22 200300 fax: 22 200301 www.aretaeio.com

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, jobs.