Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ – MEDICAL LABORATORIES

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 18, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Medical
  • Company MEDICAL LABORATORIES
Job Description

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) ένα από τα μεγαλύτερα Βιοπαθολογικά εργαστήρια στην Κύπρο, με πολυετή παρουσία και σταθερά ανοδική πορεία αναζητά για μόνιμη συνεργασία

  • Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ

(Κωδ.θέσης: ΒΙΟΠ-2020.02)

με έδρα στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικές παροχές βάση προϋπηρεσίας και εμπειρίας
  • Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
  • Δυνατότητα εργασίας σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια με πληθώρα προσωπικού και σύγχρονα αναλυτικά μηχανήματα

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: [email protected] με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΒΙΟΠ2020.02).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Ιουλίου 2020

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, jobs.