Πωλητής/Πωλήτρια

Job Overview

Κύρια καθήκοντα

 • Μελέτη των προϊόντων της εταιρείας
 • Αναγνώριση ευκαιριών στην αγορά
 • Προσέγγιση νέων πελατών για προώθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Διατήρηση υφιστάμενων πελατών
 • Διευθέτηση επισκέψεων σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
 • Συντονισμός με εσωτερικά τμήματα για την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Προσόντα: 

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ενθουσιώδης χαρακτήρας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
 • Βασική γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Εμπειρία στο κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου με ικανότητα μετακίνησης Παγκύπρια

 

Προσφέρονται: 

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και ανερχόμενη εταιρεία
 • Εταιρικό αυτοκίνητο

 

Ωράριο εργασίας: 

 • Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 -17:00
Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies