Ιατρικός επισκέπτης με έδρα την Λάρνακα – Λεμεσό – Πάφο – Εταιρεία με ιατροτεχνολογικό υλικό

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 3, 2020
 • Apply Before: February 29, 2020
 • Location cyprus,
 • Position Others
 • Qualification Diploma
 • Gender Both
 • Industry for the position Medical
 • Company Εταιρεία με ιατροτεχνολογικό υλικό
Job Description

Ανώνυμη εταιρεία ιατρικών ειδών αναζητά ιατρικό επισκέπτη με έδρα τη Λάρνακα – Λεμεσό – Πάφο.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Επαγγελματισμός
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Χρήση Η/Υ
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη)
 • Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου

 Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων
 • Bonus
 • IX
 • Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Health Care, Medical Representative, jobs.