ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ – ΙΕ/09/2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 17, 2020
 • Apply Before: October 28, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 1 Year
 • Qualification Master’s Degree
 • Industry for the position Pharmaceuticals
 • Company Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited
Job Description

Περιγραφή Εταιρείας: 

Εταιρεία πελάτης μας, με σημαντική θέση στην εισαγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων εξετάσεων επιθυμεί να προσλάβει άτομο στη θέση του Ιατρικού Επισκέπτη.

 

Καθήκοντα Θέσης:

Αναφερόμενος/η στο/ην Προϊστάμενο/η του Τμήματος, ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών σε επαγγελματίες του τομέα υγείας, ενημερώνοντας τους, με βάση τις στρατηγικές που ακολουθεί η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί με τους επαγγελματίες υγείας και θα προσφέρει μια θετική εμπειρία υποστήριξης τους. Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης και την τελική επίτευξη των στόχων πωλήσεων της Εταιρείας στους τομείς ευθύνης του/ης. Επίσης, ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει άριστη γνώση των προϊόντων του/της και της θέσης τους στην αγορά. Μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση του ανταγωνισμού και της αγοράς θα παραμένει πλήρως ενήμερος για τις εξελίξεις στο χώρο δραστηριοποίησης του/ης. Θα ενημερώνει την Εταιρεία για τις δραστηριότητες του λεπτομερώς με σκοπό αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Τέλος, ο/η κάτοχος της θέσης θα διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στα παράπονα και ανησυχίες των επαγγελματιών υγείας με τους οποίους θα συνεργάζεται.

 

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Κλάδου Επιστημών Υγείας όπως Φαρμακοποιού, Βιολόγου, Μικροβιολόγου, η άλλων Θετικών Επιστημών
 • Προηγούμενη εργασιακή πείρα σαν Ιατρικός Επισκέπτης θα θεωρηθεί ως σημαντικό πλεονέκτημα
 • Πολύ καλός χρήστης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου.
 • Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και επικέντρωση στο αποτέλεσμα
 • Άριστη ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας

 

Ωφελήματα:

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού

Για περεταίρω λεπτομερείς σχετικά με τη θέση και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.   

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Medical Representative, jobs.