Η Κτηματαγορά ζητά Συμβούλους Ακινήτων για το γραφείο της στην Λευκωσία

Job Overview

Καθήκοντα

 • Ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας
 • Εξεύρεση και προώθηση ακινήτων στους πελάτες της εταιρείας
 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών
 • Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες
 • Επικοινωνία με συνεργάτες

Προσόντα

 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Απολυτήριο Λυκείου

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία
 • Πελατολόγιο
 • Μισθό & Προμήθεια επί των πωλήσεων
Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies